Smogorzewiec  - Jedyna miejscowość o tej nazwie na całym świecie !

Smogorzewiec położony jest na wyższej terasie pradoliny Wisły. Geograficznie miejsce to nosi nazwę Równiny Smogorzewieckiej.
Wieś powstała w XVIII w. jako typowy „rumunek” (wieś rozproszona). Pierwsi mieszkańcy zajmowali się karczowaniem lasu w celu wyrobu smoły i potażu. Wykarczowany teren zaczął być uprawiany i w XIX w. Uprawiano tu żyto, jęczmień i ziemniaki. Grunty rolne są bardzo słabe, dlatego w połowie XX wieku wielu mieszkańców wyprowadziło się do sąsiednich wsi oraz do Torunia, w którym rozwijał się przemysł. Duża część domów (z niewypalanej cegły, krytych strzechą) szybko się rozpadła po śmierci ostatnich właścicieli. W 1990 roku wieś liczyła jedynie 21 „dymów”.

Większość gruntów wsi zostało ponownie zalesionych. Dzisiaj jest wiele miejsc w środku lasu, w których wśród sosen można znaleźć kilka głazów, cegieł, wierzby, starą gruszę i kępy bzu – pozostałości gospodarstw. Domostwa te można odszukać na mapie z laty 60-tych ub. wieku.
Obecnie na niezalesionych terenach powstają nowe domy. Liczba mieszkańców zaczyna pomału rosnąć.  (Jan Młynarczyk)

(Po najechaniu myszką na czerwone kółko można obejrzeć zdjęcie obiektu.).
<
© Jan Młynarczyk - kontakt: poczta@smogorzewiec.pl